• J.A.Elegance Admin

✨5 วิธีเก็บรักษาเครื่องสำอาง💄 ไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนเวลาคุณรู้หรือไม่ว่า ปัจจัยใดที่มีผลทำให้เครื่องสำอางดูแลผิวพรรณของคุณ ให้ผลลัพธ์ในการดูแล แก้ไขปัญหา ได้ไม่ดีเท่าทีควร ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเสื่อมสภาพก่อนเวลานั้นคือ

☀ เก็บเครื่องสำอางในที่ที่โดนแสงแดด ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าแสงแดดหรือความร้อนนั้น มีผลทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ได้ และทำให้มีอายุการใช้งานลดลง

🛀 วางเครื่องสำอางทิ้งไว้ในห้องน้ำ เป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเสื่อมสภาพลงเนื่องจากในห้องน้ำ เป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรียมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งความชื้น ก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณเสื่อมสภาพ

🙅‍♀ เปิดฝากระปุกเครื่องสำอางทิ้งไว้ ทำให้อากาศเข้าสู่ภายใน ซึ่งอากาศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ของคุณมีอายุสั้นลงและเสื่อมสภาพได้

📏 ใช้อุปกรณ์ในการตักครีม เช่นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของกระปุก ควรใช้ไม้พายตักเนื้อครีม ไม่ควรใช้นิ้วมือในการตักครีม เพราะจะทำให้เชื้อโรคลงไปสู่เนื้อครีมได้

📅 เช็ควันหมดอายุ (EXP) ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้สังเกตุสีของผลิตภัณฑ์ว่าเปลี่ยนไปหรือไม่ หากมีความผิดปกติ ก็ต้องหยุดใช้ทันที วิธีง่ายๆเหล่านี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณ คงประสิทธิภาพการดูแลแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

1 view0 comments