• J.A.Elegance Admin

🍃 Eucalyptus globulus Leaf Extract 🌸💦 Eucalyptus globulus Leaf Extract 🌿 คือสารสกัดจากใบต้นยูคาลิปตัส มีประโยชน์ต่อผิวพรรณได้แก่ ช่วยลดปัญหาสิว ช่วยฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียที่บริเวณผิว รักษาบาดแผล ป้องกันการาติดเชื้อ และลดการอักเสบของผิว 🔹🔹🔹

5 views0 comments